Triều Tiên xét nghiệm nước để phòng, chống COVID-19