00:00

Trung Quốc có hàng triệu căn hộ bỏ không, đủ chỗ ở cho cả nước Pháp

TIN LIÊN QUAN