Trường học sẽ mở cửa trở lại khi nào và như thế nào?

Khi các địa phương trên cả nước đang thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, một thông tin rất được mong đợi lúc này đó là bao giờ học sinh được đến trường.

Hiện nay, khi các địa phương trên cả nước đang thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, một thông tin rất được mong đợi lúc này đó là bao giờ học sinh được trở lại trường học. Dường như ai cũng hy vọng sớm đến 'ngày giải phóng phụ huynh.'

Theo (Vietnam+)/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/truong-hoc-se-mo-cua-tro-lai-khi-nao-va-nhu-the-nao/747884.vnp

Tags: COVID_19  |  tình hình dịch bệnh  |  học sinh đến trường  |  Học trực tuyến