Từ ổ dịch ở vùng xanh Long Biên, người ốm tự mua thuốc và nguy cơ bùng phát dịch