Tuyên Quang ủng hộ hơn 350 tấn nông sản chống dịch Covid-19