UNICEF đánh giá cao chương trình tiêm phòng COVID-19 của Campuchia