Ukraine khẳng định không có lệnh ngừng bắn hoặc nhượng bộ trước Nga