VPF thất thu vì Covid-19, HAGL trở lại đấu trường châu Á