Vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech được gia hạn sử dụng liệu có an toàn?