Vận động viên khỏe nhất tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020?