Vận động viên trẻ nhất Trung Quốc giành HCV Olympic Tokyo 2020