Vắng mặt ở Olympic Tokyo 2020, Triều Tiên hứng 'đòn'