Vi khuẩn đường ruột giúp tăng kháng thể sau tiêm vaccine COVID-19