Việt Nam có nhiều bước tiến trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Việt Nam đang ngày càng chủ động hơn trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Riêng năm 2021, Việt Nam đã có nhiều bước tiến mới trong lĩnh vực này, tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động quan trọng hơn trong năm 2022. Và đây cũng là một nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Hội nghị Tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2025.

Chủ nhật, 10/04/2022 16:46

Thời sự

Khơi nguồn sáng tạo - Tập 1 07:46

Khơi nguồn sáng tạo - Tập 1

Thứ năm, 02/06/2022 | 14:56
Ban nhạc đồng đội 09:17

Ban nhạc đồng đội

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:18
Hà Nội mùa hoa bằng lăng tím 03:58

Hà Nội mùa hoa bằng lăng tím

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:08
Ươm mầm đam mê 13:38

Ươm mầm đam mê

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:07
Vẫn chiêu trò cũ 14:45

Vẫn chiêu trò cũ

Thứ bảy, 28/05/2022 | 22:20
Tăng gia nơi đất cằn 07:37

Tăng gia nơi đất cằn

Thứ bảy, 28/05/2022 | 14:14
Thư gửi Trường Sa 03:04

Thư gửi Trường Sa

Thứ bảy, 28/05/2022 | 14:10
Đoàn kết quân dân 13:15

Đoàn kết quân dân

Thứ sáu, 27/05/2022 | 16:15