Việt Nam đã tiếp nhận bao nhiêu liều vắc xin phòng Covid-19?