Việt Nam tiếp nhận thêm 1,4 triệu liều vắc-xin Pfizer