Viettel PES Invitational: Công bố danh sách Top 10 'Thánh dự' tuần 3