Viettel PES Invitational: Poseidon dẫn đầu về tiền thưởng, đại diện Trung Quốc đứng cuối BXH