Viettel PES Invitational đã tìm ra những ‘Thánh dự’ sẽ giành được phần thưởng hấp dẫn