Viettel PES Invitational ngày 13/8: Việt Nam đánh bại hoàn toàn Trung Quốc với kết quả 3 - 0