Viettel PES Invitational ngày 2/9: Việt Nam cùng Indonesia quyết định cục diện BXH