Vinh quang một chặng đường

Trong thời kỳ mới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Cán bộ và ngành Công tác cán bộ quân đội phải nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XI, nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, đáp ứng mục tiêu lộ trình xây dựng quân đội hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Chủ nhật, 27/02/2022 15:10

Thời sự

Khơi nguồn sáng tạo - Tập 1 07:46

Khơi nguồn sáng tạo - Tập 1

Thứ năm, 02/06/2022 | 14:56
Ban nhạc đồng đội 09:17

Ban nhạc đồng đội

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:18
Hà Nội mùa hoa bằng lăng tím 03:58

Hà Nội mùa hoa bằng lăng tím

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:08
Ươm mầm đam mê 13:38

Ươm mầm đam mê

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:07
Vẫn chiêu trò cũ 14:45

Vẫn chiêu trò cũ

Thứ bảy, 28/05/2022 | 22:20
Tăng gia nơi đất cằn 07:37

Tăng gia nơi đất cằn

Thứ bảy, 28/05/2022 | 14:14
Thư gửi Trường Sa 03:04

Thư gửi Trường Sa

Thứ bảy, 28/05/2022 | 14:10
Đoàn kết quân dân 13:15

Đoàn kết quân dân

Thứ sáu, 27/05/2022 | 16:15