Vợ Chí Tài cảm ơn Hoài Linh thực hiện tâm nguyện từ thiện