Vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa lớn, Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt