Vững tin bước vào mùa huấn luyện

Hệ thống thao trường được củng cố, bổ sung và làm mới để phù hợp với các nội dung huấn luyện trong năm. Những mô hình học cụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được chuẩn bị chu đáo; công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được các đơn vị triển khai chặt chẽ. Pano, khẩu hiệu cũng đã được dựng lên từ sớm, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Những kinh nghiệm quý, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức huấn luyện cùng sự chuẩn bị chu đáo đầy đủ về mọi mặt là cơ sở quan trọng để các đơn vị phía Nam bước vào mùa huấn luyện đạt kết quả cao nhất.

Thứ bảy, 26/02/2022 17:08

Thời sự

Khơi nguồn sáng tạo - Tập 1 07:46

Khơi nguồn sáng tạo - Tập 1

Thứ năm, 02/06/2022 | 14:56
Ban nhạc đồng đội 09:17

Ban nhạc đồng đội

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:18
Hà Nội mùa hoa bằng lăng tím 03:58

Hà Nội mùa hoa bằng lăng tím

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:08
Ươm mầm đam mê 13:38

Ươm mầm đam mê

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:07
Vẫn chiêu trò cũ 14:45

Vẫn chiêu trò cũ

Thứ bảy, 28/05/2022 | 22:20
Tăng gia nơi đất cằn 07:37

Tăng gia nơi đất cằn

Thứ bảy, 28/05/2022 | 14:14
Thư gửi Trường Sa 03:04

Thư gửi Trường Sa

Thứ bảy, 28/05/2022 | 14:10
Đoàn kết quân dân 13:15

Đoàn kết quân dân

Thứ sáu, 27/05/2022 | 16:15