Vững vàng giữa tâm dịch

Đại úy Đinh Thị Ngân Hà, Hành chính trưởng Khoa Vi sinh, BV QY 175 và chồng trực quân số 100% ở đơn vị. Việc nhà, việc chăm sóc 2 con anh chị đều nhờ bố mẹ chồng những người hậu phương vô cùng vững chắc để 2 con có thể yên tâm giữa tâm dịch.

Thứ hai, 06/12/2021 19:10

Thời sự

Phòng hơn chống 07:53

Phòng hơn chống

Thứ hai, 17/01/2022 | 14:13