Vững vàng từ chuyến bay đơn

Thứ tư, 05/05/2021 10:18

Quân sự

Sải cánh bay đầu tiên 07:50

Sải cánh bay đầu tiên

Thứ tư, 05/05/2021 | 10:18