Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu"

Lựa chọn khâu đột phá để đổi mới, phát huy nội lực và khả năng sáng tạo linh hoạt, tìm ra cách làm phù hợp, tinh thần, khí thế thi đua xây đựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu" ngày càng lan tỏa và trở thành động lực phấn đấu của mỗi cơ quan, đơn vị.

Thứ bảy, 27/11/2021 22:14

Thời sự