Xin cấp phép nhập khẩu vaccine COVID-19, Vimedimex phản hồi thế nào về năng lực tài chính công ty?

Vimedimex đã thông tin chính thức về tình hình tài chính của công ty.

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (Công ty Vimedimex) đã có văn bản thông tin về năng lực, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tính pháp lý… của đơn vị mình.

Quá trình tăng vốn

- Ngày 15/3/2007: Công ty Vimedimex thực hiện phát hành 271.244 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với mục đích đầu tư vào dự án Trung Tâm Thương mại và Dược phẩm văn phòng tại số 45 Võ Thị Sáu, Q1, TPHCM. Bộ Y tế và Tổng Công ty Dược Việt Nam là cơ quan đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Vimedimex đã họp bàn và chấp thuận việc phát hành trái phiếu chuyển đổi vào ngày 24.10.2006. Đến ngày 16.11.2006, Bộ Y tế đã có công văn số 8687/BYT-KH-TC thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty Vimedimex.

- Tháng 7/2008: Công ty Vimedimex thực hiện tăng vốn điều lệ từ 49,41 tỉ đồng lên 65,41 tỉ đồng thông qua phát hành 1,6 triệu cổ phiếu phổ thông theo hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình với mệnh giá 22.000 đồng/cổ phần, nhằm huy động vốn nộp tiền sử dụng đất đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng và siêu thị thuốc tại địa chỉ số 246 Cống Quỳnh, quận 1, TPHCM.

- Tháng 9/2009: Công ty Vimedimex thực hiện phát hành 1,6 triệu cổ phiếu ra công chúng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 65,41 tỉ đồng lên 81,41 tỉ đồng. Việc phát hành cổ phiếu lần này được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Vimedimex số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 25.9.2009 và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

- Năm 2011: Phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 81.411.960.000VND lên 200.000.000.000VND. Kết quả phát hành: Có 307 cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 19.1.2012 do Trung tâm Lưu ký Việt Nam gửi, được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với số lượng cổ phiếu là: 81.141.196 cổ phiếu. Có 395 cán bộ nhân viên công ty được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với số lượng: 407.058 cổ phiếu; Đối tác chiến lược được phân phối là: 3.310.550 cổ phiếu; Phân phối thành công là 299.072 cổ phiếu. Trong đó, cổ đông hiện hữu là 295.377 cổ phiếu, cán bộ nhân viên là 3.695 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối là: 11.559.732 cổ phiếu.

Hội đồng quản trị nhất trí thực hiện hủy bỏ số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối được theo Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Vimedimex số 50/BB-VM ngày 14.3.2012. Sau lần phát hành vốn này, tổng số vốn điều lệ của Công ty Vimedimex tăng lên 84.402.680.000VND.

- Năm 2016: Công ty Vimedimex phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2. Cụ thể: Phát hành thành 2 đợt, mỗi đợt phát hành 3.500.000 cổ phiếu. Loại cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành thành công. Giá chào bán: 21.700 đồng/CP.

- Tính đến ngày 30/6/2017, theo Quyết định số 232/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yết ngày 30.6.2017, Công ty Vimedimex đã thực hiện niêm yết thành công số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 theo đúng kế hoạch phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Theo đó, tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 15.440.268 cổ phiếu tương ứng với 154.402.680.000VND. Sau đợt phát hành cổ phiếu này, vốn điều lệ của Công ty Vimedimex tăng lên mức 154.402.680.000VND.

Theo báo cáo định giá doanh nghiệp khi cổ phần hóa năm 2006 và số liệu báo cáo kiểm toán hợp nhất ngày 31/12/2020 thì:

- Giá trị doanh nghiệp/cổ phiếu tại thời điểm 30/6/2006 là 966.823.982.260 đồng, với 2.500.00 cổ phiếu thì giá trị doanh nghiệp/ cổ phiếu là: 386.730 đồng/cổ phiếu;

- Giá trị doanh nghiệp/cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2020 là 8.305.837.889.260 đồng, với 15.440.268 cổ phiếu thì giá trị doanh nghiệp/ cổ phiếu là: 537.934 đồng/cổ phiếu

Cùng với quá trình phát hành tăng vốn, Vimedimex còn công khai các chỉ số khác trong báo cáo phân tích tài chính năm 2020.

Vimedimex nói rằng chỉ số thanh toán của mình ngày càng tốt lên

Dựa theo báo cáo chỉ số hoạt động có thể thấy chỉ số ROA của Vimedimex năm 2020 tăng so với năm 2019 (0,43% so với 0,34%). Hay như chỉ số ROE của công ty này đạt 10,62% tương đương tăng 13% so với năm 2019….

Về nộp ngân sách nhà nước, Vimedimex cho hay, năm 2018, đơn vị này nộp ngân sách là 811.760.601.352 đồng. Năm 2019, nộp ngân sách 856.864.821.176 đồng. Năm 2020, nộp ngân sách 1.901.712.207.765 đồng....

Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 - cổ đông lớn nhất tại Vimedimex

Theo Vimedimex, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 được thành lập theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số: 2300838413 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 24/3/2014 và thay đổi lần thứ 8 ngày 16/3/2018, với ngành nghề kinh doanh chính Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng; Kinh doanh bất động sản, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, có địa chỉ tại Lô đất N2, đường TS 6, khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Vimedimex cho biết Vimedimex 2 đang trong quá trình đầu tư xây dựng. Cụ thể, đầu tư xây dựng xưởng sản xuất NonBetalactam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và đầu tư xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-EU.

Với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.596 tỷ đồng, theo Vimedimex, đây là nhà máy sản xuất tân dược hiện đại được đầu tư những công nghệ tiên tiến trên thế giới và được kiểm định để được chứng nhận tiêu chuẩn GMP-EU.

Theo PV/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/xin-cap-phep-nhap-khau-vaccine-covid-19-vimedimex-phan-hoi-the-nao-ve-nang-luc-tai-chinh-cong-ty-20210421150808614.htm

Tags: Vimedimex  |  vaccine Covid-19