Xuất hiện ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng: Mừng hay lo?