Cảnh báo: 50% đàn ông sẽ vô sinh trong 25 năm nữa

Cảnh báo: 50% đàn ông sẽ vô sinh trong 25 năm nữa

Các chuyên gia về sinh sản trên thế giới cảnh báo, 25 năm nữa một nửa đàn ông sẽ vô sinh.

07/04

Xem tiếp